Lugupeetud Kastelli majade ostjad!

Inimeste tervist ja maailmamajandust kahjustanud koroonaviiruse kohta on liikumas palju heidutavat informatsiooni, mistõttu tahaksime oma praegustele ja tulevastele tellijatele jagada kindlustunnet nii Kastelli tehaselt kui ka meie koostööpartneritelt.

Teavitame teid Kastelli majapakettide tarneolukorrast valitseva eriolukorra ajal. 2020. aastaks tellitud majapakettide hanked kulgevad ostjatega kokkulepitud tarnegraafikus.

Soome puutehas Woodcomp OY on töös ja kinnitanud tellitud toodete valmimise ning väljastamise. Meie partner transpordifirma ArcoTrans OY on tegev ja kindlustab majapakettide tarned objektidele. Fenestra AS aknatehas ning Haapsalu Uksetehase AS kinnitavad tootmise jätkumist ning tähtaegset toodete väljastamist. Kastelli püstitusbrigaadid töötavad täiskomplektsuses ja on valmis majapakettide montaaziks vastavalt vundamentide valmimisele. Samuti jätkavad tavapärast tööd meie partnerid arhitektid ning üldehitusettevõtted.

Oleme järginud Terviseameti ja Eesti Vabariigi soovitusi ning ettekirjutisi nii klientide kui ka töötajate tervishoiuks ning korraldanud töö ümber maksimaalselt kaugtöö vormi. Ehitusobjektidel piiratakse lähikontakte ja kasutatakse vajadusel kaitsevahendeid.


Teated koostööpartneritelt:

Woodcomp OY

Koroonaviirusest tingitud eriolukorrast sõltumata püüame kindlustada toodete tarned vastavalt kokkulepitud hankegraafikule. Praegusel hetkel on olnud tootmises vajalikud vaid vähesed ümberkorraldused ning materjalide tarned ja montaaz toimib normaalselt.

Oleme järginud ametkondade poolt soovitatud ettekirjutisi täiel määral: kätepesu hügieeni rõhutamine, kaugtööreziimi võimaldamine, kliendikohtumiste, koosolekute ja tööreiside minimaliseerimine, välisreisidelt saabujate isoleerimine, vahetustega töö korraldamine. Nõupidamised ja kliendikohtumised
peetakse kaugühenduses.

Jälgime olukorda aktiivselt ja teavitame võimalikest muudatustest viivitamatult. Vajadusel saate lisainfot oma kontaktisikult.


ArcoTrans OY

Hetkel Skandinaavia liiklus toimib, sealhulgas ka Soome import. Nagu mina aru saan on riigid seadnud endale prioriteediks kaubavedude toimimise ja hetkel ma ei näe teie tarnetes mingeid takistusi. Olukord rahvusvaheliste vedude osas muutub küll iga päev, kuid seni kaubavedusid Soome suunal see oluliselt mõjutanud ei ole, kui siis tarneajad on muutunud natukene pikemaks seoses laevagraafikute muutumisega. Loodame, et suveperioodiks oleme juba taastumise teel. Anname kindlasti märku kui midagi olulist peaks muutuma!


Haapsalu Uksetehase AS

Käesolevaga kinnitame, et kõik töös olevad K-Majade tellimused valmivad tähtajaks ja mingeid tarneprobleeme hetkel küll ette näha ei ole.


Fenestra AS

Fenestra toodab klientidele aknaid vastavalt kokku lepitud tarneajale.


Loodetavasti loob see teile turvatunde oma uue kodu soetamisel. Kui eriolukorrast tingitult kaasnevad Kastelli majade tarnete ja püstituste ajagraafikus muudatusi, siis informeerime Teid sellest operatiivselt. Kastelli on alati valmis leidma lahendusi, et kõik meilt tellitud majad jõuaksid ostjateni.