Puitmaja – mõistlik lahendus põlvkondadeks

Tänapäeval kodu ostvad inimesed on oluliselt teadlikumad turul pakutavatest võimalustest. Enam ei lähtuta üksikutest argumentidest nagu hind, asukoht või maja välimus. Oma kodu planeerimisel lähenetakse lähteülesandesse eekõige süvitsi. Ökoloogilise, energiasäästliku ja hea sisekliimaga maja ehitamiseks on sobilikeim võimalus puitmaja, kuna puit on looduslikult soe, olles 12 korda väiksema soojusjuhtivusega kui betoon ning 1500 korda halvem soojusjuht kui alumiinium. Arvutuslikult on tänu puitkarkassil seinte väiksemale paksusele sama kandekonstruktsiooniga võimalik saavutada 3% täiendavat põrandapinda.
Tihti puitmajade miinuseks peetavat halba helipidavust ei saa pidada puitmajade probleemiks, vaid see on kõigi halvasti ehitatud majade probleem – on ju paljudki meist kirunud nõukogudeaegsete paneelmajade läbikostvust. Puitkarkassil seinte helipidavus võib olla väga hea, sest nad sisaldavad rohkelt poorset materjali ja on kihilise struktuuriga. Puit on meeldiv ja soe materjal, lisaks aitab tema tarvitamine pidurdada kliima soojenemist. Selleks, et uus metsapõlvkond saaks tekkida, tuleb vana raiuda ja puitu kasutada. Parim koht kasutamiseks on ehitus ja kui puitmaja kunagi lammutatakse, on puit kasutatav kas energia või näiteks puitlaastplaatide tootmiseks.
Energiat säästab puit nii tootmisel kui ka kasutamisel, näiteks sama kandevõimega terastala tootmiseks kulub kuus korda rohkem energiat kui liimpuittala jaoks. Madala energiatarbega majad on peaaegu kõik puitkarkassil, sest muudest materjalidest sama soojapidavusega sein oleks kordades kallim. Puitkarkassil seinas ei ole eraldi kandvat ja soojust isoleerivat osa, kandev puitpruss on soojustusmaterjali sees ega suurenda seina paksust, mistõttu on puitkarkassil liimpuidust kandekondtruktsooniga maja võimalik kõige kulutõhusamaks ehitada ( seinte U vahemikus 0,17 – 0,22 W/m2K). Edasine välisseinte soojustamine tõstab küll ehitushinda, kuid ei anna samaväärset kütteenergia kokkuhoidu.

Paljud majatootjad pakuvad juba täna tuleviku perspektiivile vastavaid madalenergiamaju, kus on orienteeritud hoone kompaktsusele, mõistlikule akende pinnale, hästi soojapidavatele piiretetele põrandast katuseni ning kaasaegsetele tehnoloogilistele lahendustele kütteks ja ventilatsiooniks. Eelkõige soovitatakse kasutada taastuvenergial põhinevaid kütte- ja tarbeveesüsteeme ( soojuspumbad, päikesepatareid jms) ning soojustagastusega sundventilatsiooni. Madalenergiamajaks loetakse hoonet, mille energiatõhususarv on alla 120 kWh/m2 kohta aastas.

Teiseks oluliseks vajaduseks maja ehitamisel on hea sisekliima, mille määrajaks on eelkõige õigete ehitusvõtete rakendamine koos sobilike materjalidega. Halvasti ventileeritud ning kunstlikke materjale kasutatud majas ilmnevad tänapäeval levinumad tervise hädad – stress, väsimus, allergiad jms. Elamute ehitamise juures eelistavad tarbijad just puitu.

Turul on eelistatud need majatootjad, kellel on pikaajaline praktiline tootmis- ja ehitamiskogemus nii Eestis kui ka mujal Põhjamaade turul. Majaehitajad ootavad proffessionaalseid nõuandeid juba projekteerimise algjärgus ning tunnustavad aastate jooksul läbiproovitud tehnoloogilisi lahendusi. Tarbijatele on oluline majaehituse juures täpne eelarve planeerimine, mida pakettmajade puhul on võimalik pakkuda. Samuti on tähtis projektide paindlikkus ruumilahenduste muudatusteks. Puidust pakettmajade ehitamisel ei teki materjali kadusid ning kõik ehitamise etapid on ajaliselt selgelt prognoositavad. Kuna kodu ehitamine on suur investeering tulevikku, kasutavad paljud majaehitajad pangalaenu. Laenuotsuse saamisel on oluliseks mõjutavaks teguriks majatootja majanduslik stabiilsus. Pikema tootmisajalooga tunnustatud ettevõtted omavad siinkohal kindlamat eelist pangale laenu tagatiseseks seatud majaga.

Majatootjate jaoks on väga tähtis ehitusjärgne tagasiside valminud majade omanikelt. Koostöös tarbijatega täiustame pidevalt pakutava toote kvaliteeti. Paljud majaehitajad on olnud lahkelt nõus oma kogemusi alles ehitust planeerivate inimestega jagama.

”Maja valimisel taedsime algusest peale, et soovime kasutada mõnda piisava ajalooga ja majanduslikult jätkusuutlikku valmislahenduste pakkujat. Ajal, kui keskmise majaehitaja tüüplahenduste põhivalikusse näisid kuuluvat eelkõige Fibo-plokk, betoonvalust vahelagi ja väljastpoolt soojustatud vundament, igatses hing midagi elegantsemat ja hingele soojemat, eelkõige puitu. Palkehitiste vajumisspetsiifika oli juba tuttav, seetõttu jäi see variant kõrvale. Piisav kogemus oli puitkarkassmajas elamisest, mis tundus omasena ja selliseid lahendusi hakkasimegi otsima. Korjasime ehitusmessidelt erinevate pakkujate materjale. Veidi aja pärast tõusis üks majatootja eelisseisundisse tänu äsja ilmunud uuele kataloogile, mis mõjus paljulubavalt nii oma esteetilise üldpildi kui planeeringutest läbikumava kasutusmugavuse ja funktsionaalsusega. Esteetiliselt soodsat muljet tugevdas puitkarkassi ehitamine precut meetodil, mis mõjus arusaadavalt ja mille ehitusprotsess on silmale nauditav, tõhus ja väheste ehitusjääkidega” tsiteeritud Kastelli kodulehelt tagasiside rubriigist.

Oleme tänulikud majaehitajatele, kes on valinud oma koduks puitmaja, ehitades oma kodu kvaliteetselt ja energiasäästlikult, kokku hoidmata kõige olulisemalt – kodu soojapidavuselt ning loodusläheduselt. Ehitades täna energiasäästliku ja kvaliteetsete insenerlahendustega kodu, ei ole aastate jooskul vaja maksta asjatult kõrgeid küttearveid. Nautides elu hästi ehitatud, mõnusa sisekliimaga, kodus tugevneb kodutunne vahetus tähenduses ja kujundab tulevaste põlvkondade väärtushinnanguid oma kodude ehitamiseks.