Käes on aeg alustada uut ehitushooaega

Kuigi järgmine kevad tundub veel kaugel olevat, on siiski juba nüüd õige aeg alustada majaehitamise planeerimist. Kodu on perele oluline pesapaik, kus taastuda päevatööst, nautida koos nii argipäeva kui ka erilisi hetki.

Selleks, et majast saaks kodu, on oluline juba algusest peale läbi mõelda kõik olulised tingimused, millele tulevane maja vastama peaks. Siinkohal pean silmas maja arhitektuurset krundile sobivust, maatüki looduslike võmaluste maksimaalset arvestamist, ratsionaalse ruumilahenduse leidmist, tehnoloogiliste lahenduste läbimõtlemist kuni viimistlusmaterjalide valikuni. See on aeganõudvam protsess kui tavaliselt ette kujutatakse.

Alustades sügisel maja projekteerimist on piisavalt aega nende oluliste nüanssidega tegeleda, kuna talvised miinuskraadid pärsivad vundamendi ehitamist. Arhitekti poolt ettevalmistatud maja ehitusprojektiga (sidumisprojektiga), kus sisalduvad juba tehnolahendused eriosadele (vesi, kanalisatsioon, küte, elekter, ventilatsioon) on võimalik ka juba üldehitaja jutule minna võimalikult täpse ehituskalkulatsiooni koostamiseks ning kevadise ehitamise aja broneerimiseks.

Kastelli on tulnud tulevastele koduomanikele juba viiendat hooaega appi sügisese varajase projekteerimise kampaaniaga. Oleme alandanud tehasepaketi hindu teatud perioodiks, et motiveerida tellijaid ehitamise otsuseid õigel ajal vastu võtma. Samuti oleme väga positiivset tagasisidet saanud Kastelli paindliku maksegraafiku kohta majapaketi tellimisel. Esmane ettemakse Kastelli paketiosast on vaid 5 %, misjärel väljastame arhitektuursed ja vundamendi mõõdujoonised kohalikule arhitektile ehitusloa projekti koostamiseks.

Projekti muudatuste joonistamine (kontrolljooniste faas) on tellijale tasuta. See on ostuotsuste korral olnud oluline argument, kuna tellijad pelgavad sageli tüüpprojektist kõrvalekaldumise puhul suuri lisakulusid ning ei julge oma soovunelmaid ellu viia.

Meie paindliku puitkarkass-tehnoloogia tõttu, kus majale annavad jäikuse liimpuidust kandekonstruktsioonid, on lihtne projekti korrigeerida vastavalt tellija soovidele. Valikuvabaduse oleme jätnud ka avatäidete osas, kus on võimalik valida nii puit-alumiinium kui plastakende vahel. Uste valikul on meie partneriks olnud juba aastaid Haapsalu uksetehas oma tunnustatud kvaliteedi ja tarbijasõbraliku järelteenindusega.

Tihti on otsustamisel kaalukeele koht sellel, millist tehnoloogiat kodu ehitamisel eelistada, kas paljulevinud kiviplokkidest maja või puitu. Müüdina on jäänud kõlama väide nagu peaks puitmaja olema odav, tuleohtlikum ja ajas kehvemini vastupidavam niinimetatud ”vaese mehe teine alternatiiv”. Tegelikkuses on aga olukord hoopis teine.

Puit on looduslikult soe, olles 12 korda väiksema soojusjuhtivusega kui betoon ning 1500 korda halvem soojusjuht kui alumiinium. Seetõttu on puit kasutatav näiteks teraskonstruktsioonide kaitsmiseks kuumuse eest tulekahju korral. Puitmaja pole kivimajast tuleohtlikum. Tuleohutusnõuded on riikide lõikes küll erinevad, kuid põhjus on pigem seotud traditsioonide ja eelarvamustega. Puidu kasutamine aitab pidurdada kliima soojenemist. Parim koht puidu kasutamiseks on ehitus, sest ehitistes olev puit tõmmatakse süsinikuringest välja pikaks ajaks ja kui puitmaja kunagi lammutatakse, on puit kasutatav kas energia või näiteks puitlaastplaatide tootmiseks.

Energiat säästab puit nii tootmisel kui ka kasutamisel, näiteks sama kandevõimega terastala tootmiseks kulub kuus korda rohkem energiat kui liimpuittala jaoks. Madala energiatarbega majad on pea kõik puitkarkassil, sest muudest materjalidest sama soojapidavusega sein oleks kordades kallim. Puitkarkassil seinas ei ole eraldi kandvat ja soojust isoleerivat osa, kandev puitpruss on soojustusmaterjali sees ega suurenda seina paksust. Arvutuslikult on tänu puitkarkassil seinte väiksemale mahule sama kandekonstruktsiooniga võimalik saavutada 3 % täiendavat põrandapinda. Kokkuvõtlikult on puithoone ehitamine loodussäästlik, ratsionaalne ja energiatõhus nii tootmise kui ka ekspluateerimise faasis, mis tunnustab veelgi puitmaja ehitamise mõistlikku hinda.

Katrin Sutt
Kastelli müügijuht